FNV

Inspraak voor leden van de FNV

De FNV is een vereniging. Dat betekent dat al onze leden inspraak hebben op zaken als beleid en aansturing van de vakbond. Op deze website kunnen leden hun stem uitbrengen voor lopende verkiezingen en referenda. Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging met inlogcode indien je aan een verkiezing of referendum deel kunt nemen.

Op dit moment zijn er geen verkiezingen of referenda waaraan je deel kunt nemen.

In 2019 kiest iedere sector een nieuwe ledenvertegenwoordiging. Denk aan sectorraad, sectorbestuur, brancheraad en/of subsectorraad. Vanaf 7 januari 2019 kun je je via deze website hiervoor kandidaat stellen.